Home  > Tolken

Tolken: specialisten in mondelinge vertaling

Tolken is een discipline die uit meerdere subvormen bestaat. Weet u niet welke vorm van tolken u precies nodig heeft? Vertel ons over uw evenement. Wij luisteren naar uw wensen en denken graag met u mee.

Twee partijen die niet dezelfde taal spreken, zitten samen rond de tafel. De tolk zit mee aan tafel en vertaalt de communicatie tussen beide partijen.

Een klein aantal deelnemers (2 à 3) begrijpt de taal van de spreker niet. De tolk gaat bij die deelnemers zitten en vertaalt de woorden van de spreker. Soms wordt hierbij gebruik gemaakt van een zogenaamde valise.

Een groot aantal deelnemers begrijpt de taal van de sprekers niet. De tolk zit bij de spreker, noteert diens betoog, en houdt daarna hetzelfde betoog in een andere taal.

Sprekers en deelnemers spreken verschillende talen en moeten met elkaar in gesprek kunnen treden. De tolken zitten meestal in een aparte cabine en vertalen rechtstreeks wat gezegd wordt. Sprekers en aanwezigen volgen het gesprek in de eigen taal.